Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Φαρμακευτική Εταιρία  Pharmathen Pharmaceuticals για την ποιοτική και ποσοτική προσφορά σε φάρμακα σημαντικών δραστικών ουσιών στο Κοινωνικό Φαρμακείο. 

Δόθηκαν: 
  • 100 τεμάχια Belifax 20 mg, 
  • 100 τεμάχια Lipexal 40 mg, 
  • 100 τεμάχια Grepid 75 mg 
  • 100 τεμάχια Faxiven 50+12,5 mg.
Ευχαριστούμε ολόψυχα τη Φαρμακευτική PHARMATHEN HELLAS για την τοσο σημαντική και σπουδαία στήριξη στο έργο μας!!