Δάφνη, 12/01/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχαριστήριο μήνυμα προς Έλληνες Ομογενείς της Γαλλίας.

Ευχαριστούμε θερμά τους Έλληνες Ομογενείς της Γαλλίας που συνεχίζουν και μας στηρίζουν απο μακριά. Μια σπουδαία ποσοτική και ποιοτική δωρεά φαρμάκων παραδόθηκε σήμερα στο Κοινωνικό Φαρμακείο.

Ευχαριστούμε ολόψυχα για τη στήριξη σας στο έργο μας και την συνεχή προσφορά σας!