Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί καθημερινή παιδική βιβλιοθήκη, στην οποία εισέρχονται τακτικά μεταχειρισμένα παιδικά και εφηβικά βιβλία σε καλή κατάσταση, από οικογένειες που δεν τα χρειάζονται πια. Τα βιβλία δίνονται άμεσα σε όσους ωφελούμενους έχουν παιδιά αντίστοιχων ηλικιών, ανανεώνοντας τα βιβλία της βιβλιοθήκης μας συνεχώς.