Οι Δράσεις μας

 

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας.

Στόχος των Τοπικών Δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων.