Το Πρόγραμμα

 

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από μια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού και συγκεκριμένα των αστέγων, των άπορων καθώς και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή.

Οι παραπάνω ομάδες αποτελούν και τους άμεσα ωφελούμενους του προγράμματος. Αντικείμενο του έργου είναι η χρηματοδότηση Σχεδίων Δράσης που αφορούν στη δημιουργία νέων ή τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών.

Οι δράσεις υλοποιούνται από Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα, στα οποία συμμετέχουν οι Δικαιούχοι, οι οποίοι είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης των δράσεων και οι Συμπράττοντες Φορείς (Δήμοι), με τους οποίους έχουν υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας.

 

Οι Δήμοι συμμετέχουν, στηρίζουν και θα παραλάβουν στη λήξη του προγράμματος ένα ολόκληρο δίκτυο Υπηρεσιών για τους δημότες τους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του ΕΠ. «Αττική 2014-2020», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η χρηματοδότηση αφορά τα λειτουργικά έξοδα των δομών και τη μισθοδοσία του προσωπικού αλλά όχι τα προϊόντα που παρέχονται (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα, είδη ένδυσης). Αυτά συγκεντρώνονται ύστερα από δωρεές, χορηγίες και την απλή, καθημερινή προσφορά όλων μας. Το πνεύμα λειτουργίας του προγράμματος προβλέπει την ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων των υπηρεσιών των Δήμων και την προσφορά συμπολιτών μας (πολιτών και επιχειρηματιών) για την κάλυψη των αναγκών των δομών. 

 

Το Σχήμα που απαρτίζει το Τοπικό Δίκτυο Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Ιλίου, αποτελείται από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και το Δήμο Δάφνης - Υμμητού.

Οι Κοινωνικές Δομές οι οποίες λειτουργούν είναι:

 
 Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Δομή Παροχής Συσσιτίου
• Κοινωνικό Φαρμακείο
 
Σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι επίσης και η προσέλκυση μεγάλου αριθμού εθελοντών, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου κοινωνικής παρέμβασης, τόσο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δομών όσο και για την επίτευξη της δημιουργίας μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών.